Hoeveel werk kan ik verrichten per laadbeurt (zagen in hout, m² gazon enzovoort)?

Laatste update:
8-7-2020

Klik hier voor een overzicht

Normaal gesproken hebben de machines van het AP-Systeem een ​​langere looptijd in vergelijking met de machines van het AK-Systeem, omdat de accu's STIHL AP en STIHL AR over het algemeen een hogere energie-inhoud hebben.

Het belangrijkste doel bij het werken met de machines van het AP-Systeem is efficiëntie en de voortgang van het werk. Door hun hoge prestaties krijgen de producten meer gedaan in een veel kortere tijd.