De ontlaadtijd van mijn STIHL accu AR L duurt langer dan de looptijd van het ingezette apparaat. Hoe is dat te verklaren?

Laatste update:
8-7-2020

De looptijd van het accuapparaat stemt overeen met de tijd waarin de motor van het apparaat draait.
De ontlaadtijd van de accu stemt overeen met de tijd waarin het accupack wordt ontladen.
Een geactiveerd apparaat zonder draaiende motor heeft een geringe ontlading van het accupack tot gevolg. Dienovereenkomstig kan de ontlaadtijd van de accu langer duren dan de looptijd van het apparaat.