Waar moet op worden gelet bij het opslaan van de STIHL accu AR L?

Laatste update:
8-7-2020

  • De accu opslaan buiten het bereik van kinderen.
  • De accu schoon en droog opslaan.
  • De accu opslaan in een gesloten ruimte.
  • De accu gescheiden van het product en de acculader opslaan.
  • De accu opslaan in een elektrisch niet geleidende verpakking.
  • De accu opslaan bij temperaturen tussen de - 10 °C en + 50 °C.