Waar vind ik het serienummer of de barcode van mijn product?

Laatste update:
25-11-2021

<p>
Je vind het serienummer op het typeplaatje van jouw STIHL product. Nieuwe producten hebben ook een barcode.<br>
</p>