Wat is een gewenste zone?

Laatste update:
24-11-2021

Een gewenste zone is een deel van het maaivlak dat met de smartphone of tablet wordt gedefinieerd. Met de GPS-ontvanger van het radiografische apparaat wordt het middelpunt van de gewenste zone en een radius rondom deze coördinaat vastgelegd. De iMOW® robotmaaier rijdt langs de begrenzingsdraad naar de gewenste zone en maait daar het maaivlak. De radius moet groot genoeg zijn om te overlappen met de begrenzingsdraad. Door te klikken op het "+"-symbool leg je de gewenste zone vast. Een gewenste zone is slechts eenmalig actief, enkel tijdens de maaibeurt.