Mogen er zich tijdens het maaien huisdieren op het maaivlak ophouden?

Veranderd:
8-7-2020

Houd honden en andere huisdieren tijdens het maaien uit de buurt van de iMOW® maairobot en het maaivlak.
Laat de iMOW® maairobot nooit zonder toezicht werken, wanneer u weet dat er zich dieren of personen – in het bijzonder kinderen – in de buurt bevinden.