Welke veiligheidsstanden heeft de iMOW® maairobot?

Laatste update:
25-6-2021

U kunt kiezen tussen 4 veiligheidsstanden; afhankelijk van de stand worden er bepaalde blokkeringen en veiligheidsvoorzieningen actief:
"Hoofdmenu" > "Instellingen" > "Beveiliging" > "Geen/Laag/Middel/Hoog"

Veiligheidsstand     Commentaar
Geen De robotmaaier is niet beveiligd.
Laag De diefstalbeveiliging is actief; voor het koppelen van robotmaaier en dockingstation en voor het resetten van het apparaat op de fabrieksinstellingen moet eerst een pincode worden ingevoerd.
Middel Net als "Laag", maar bovendien is de tijdblokkering actief.
Hoog Net als "Middel", maar bovendien kunnen instellingen pas na het invoeren van de pincode worden gewijzigd.STIHL raadt aan om een van de veiligheidsstanden "Laag", "Middel" of "Hoog" in te stellen. Zo kunnen onbevoegden de robotmaaier gegarandeerd niet met andere dockingstations in gebruik nemen of de instelling of de programmering wijzigen.

De iMOW® modellen C zijn bovendien uitgerust met een GPS-ontvanger.

Pincode vragen:

"Hoofdmenu" > "Instellingen" > "Beveiliging" > "Pincode wijzigen"


De menuoptie "Pincode wijzigen" verschijnt alleen bij de veiligheidsstanden "Laag", "Middel" of "Hoog".

 

Als de robotmaaier langer dan 10 seconden aan de greep omhoog wordt gehouden of gekanteld, verschijnt de vraag om de pincode. Als de pincode niet binnen 1 minuut wordt ingevoerd, klinkt er een alarmtoon en wordt de automaat uitgeschakeld.

De 4-cijferige pincode kan zo nodig worden gewijzigd. Voer eerst de oude pincode in en bevestig deze met OK. Stel de nieuwe 4-cijferige pincode in en bevestig deze met OK.

Als u uw pincode bent vergeten, wordt u na 5 keer invoeren van een onjuiste pincode gevraagd de 4-cijferige "mastercode" in te voeren. Ook wordt de automaat uitgeschakeld.
Voor het genereren van de mastercode moet u de STIHL vakhandelaar het 9-cijferige serienummer en de 4-cijferige datum die op het selectievenster verschijnen, doorgeven.


GPS-beveiliging:

De iMOW® modellen C zijn uitgerust met een GPS-ontvanger.

Bij geactiveerde GPS-beveiliging wordt de eigenaar van het apparaat geïnformeerd als het apparaat buiten het beginbereik in gebruik wordt genomen. Bovendien wordt op het display om de pincode gevraagd.

Advies: Activeer altijd de GPS-beveiliging op de iMOW® via "Hoofdmenu" > "Veiligheid" > "GPS-beveilig.".

Voordat u de GPS-beveiliging activeert, kunt u optioneel uw mobiele telefoonnummer in de iMOW® app opslaan en op de robotmaaier de veiligheidsstand op "Laag", "Middel" of "Hoog" instellen.


Machineblokkering:

"Hoofdmenu" > "Instellingen" > "Veiligheid" > "Machineblokkering activeren/deactiveren"


De robotmaaier moet vóór alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden, vóór transport en vóór een inspectie worden geblokkeerd. Bij een actieve machineblokkering kan de robotmaaier niet in gebruik worden genomen.
 

Koppelgrendel:

vraag om pincode voor het koppelen van robotmaaier en dockingstation.
 

Resetgrendel:

vraag om pincode voor het terugzetten van het apparaat op fabrieksinstellingen.
 

Tijdblokkering:

vraag om pincode voor het wijzigen van een instelling, wanneer er langer dan 1 maand geen pincode meer is ingevoerd.
 

Instelbescherm.:

vraag om pincode wanneer instellingen worden gewijzigd.

De pincode wordt onder andere gevraagd wanneer de GPS-beveiliging wordt geactiveerd of de veiligheidsstand op "Hoog" wordt gezet.