Kan ik met de iMOW® maairobot ook manueel maaivlakken maaien?

Laatste update:
23-6-2021

U kunt maaivlakken met de RMI 632 modellen "manueel" maaien. Met de uitneembare bedieningsconsole kan de iMOW® robotmaaier ook met de hand eenvoudig en comfortabel worden bediend.

We wijzen erop dat de stootsensor en de randbegrenzing tijdens het manuele maaien niet werken. Verder is het automatische gebruik van de robotmaaier uitsluitend mogelijk als de bedieningsconsole is geplaatst.

Hieronder volgt een stapsgewijze instructie voor manueel maaien:

  • Zo nodig accu opladen
  • Neem de bedieningsconsole weg. Druk bij een werkend apparaat vóór het wegnemen van de bedieningsconsole op de STOP-toets. Til de bedieningsconsole (1) achteraan met een lichte ruk op en neem de console uit de robotmaaier. Deze blijft met een spiraalkabel met het apparaat verbonden.


 
  • In het menu "Meer" het submenu "Manueel maaien" activeren
  • Beweeg en bestuur de robotmaaier met het stuurkruis. Er zijn 2 vooruitversnellingen beschikbaar: langzaam met een lichte druk op de toets, snel met een stevige druk op de toets. Houd de voeten vóór het inschakelen van het maaimes op voldoende afstand tot het maaiwerk - loop altijd achter de robotmaaier.
  • Schakel het maaimes in door met de rechterduim op de OK-toets te drukken en deze vast te houden; houd daarna met de linkerduim de maaitoets ingedrukt en laat de OK-toets los.
  • Het maaimes draait zolang de maaiknop ingedrukt blijft.
  • Houd tijdens het manuele maaien met de linkerduim de maaitoets ingedrukt en bedien met de rechterduim het stuurkruis.
  • Laat de maaitoets los om het maaimes uit te schakelen.
  • Plaats de bedieningsconsole. Berg de spiraalkabel (1) op in het behuizingsvak. Kantel de bedieningsconsole iets naar achteren, leid de bevestigingsnokken (2) in de uitsparingen van de behuizing (3), druk de bedieningsconsole vooraan omlaag en laat deze vastklikken.

Steuerkonsole einsetzen
 
  • Laad na het manuele maaien de accu op.