De stootsensor wordt niet geactiveerd wanneer de iMOW® maairobot een hindernis raakt. Wat kan ik doen?

Veranderd:
8-7-2020
FAQ
Problemen oplossen

Mogelijke oorzaak:

  • lage hindernis (minder dan 8 cm)
  • de hindernis zit niet vast aan de ondergrond

Oplossing:

  • hindernis verwijderen of met verboden zone afbakenen