Wat gebeurt er met het maaigoed?

Laatste update:
17-11-2021

De iMOW® robotmaaier is een mulchmaaier. Bij het mulchen worden de grassprieten na het maaien verder in het maaiwerkhuis verkleind. Daarna vallen zij terug in de grasnerf, waar zij blijven liggen en verrotten. Het fijngehakte maaigoed geeft organische voedingsstoffen aan de bodem terug en dient zo als natuurlijke mest. Zo hoef je veel minder vaak te bemesten.