Hoe neem ik de iMOW® weer in gebruik?

Laatste update:
7-2-2022

Zodra het warmer wordt en de bodemtemperatuur rond 10° Celsius ligt, is het tijd om het gazon ten minste eenmaal per week te maaien. Normaal gezien is de beste periode voor de eerste maaibeurt van het gazon midden maart tot midden april.

Als het gras eerder begint te groeien als gevolg van een warme winter, moet u het gazon ook vroeger maaien. Als u uw gazon na de winter hebt bemest, wacht dan ten minste één tot twee weken na de bemesting voordat u de iMOW® robotmaaier gaat gebruiken.

In geval van een langere onderbreking (bijvoorbeeld de winterpauze) moeten enkele voorzorgsmaatregelen worden getroffen voordat uw iMOW® robotmaaier weer op het maaivlak aan de slag kan.
Hieronder vindt u instructies over hoe u het maaivlak en uw iMOW® het beste kunt voorbereiden op het opnieuw in gebruik nemen.

 

1. Het maaivlak voorbereiden:

 • Verwijder vreemde voorwerpen en maai een zeer hoog gazon met een gewone grasmaaier kort.2. Dockingstation aansluiten:

 • Ontgrendel het dockingstation en sluit de voeding aan op het elektriciteitsnet.
 • Controleer alle aansluitingen en kabels van het dockingstation. Controleer zo nodig ook de zoekdraad onder het dockingstation.
3. Installation controleren

 • Laat uw iMOW® rond het randgebied afrijden en controleer of doorgangen en vernauwingen begaanbaar zijn. Verwijder eventuele obstakels en vreemde voorwerpen in de buurt van de rand.
 • De robotmaaier kan pas in gebruik worden genomen als deze het door het dockingstation uitgezonden draadsignaal goed ontvangt. Koppel hiervoor, indien nodig, het dockingstation en de iMOW® robotmaaier opnieuw volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing. Dit proces kan worden herhaald na de winterstalling of na een verandering in de tuin.

 

4. iMOW® activeren:

 • Laad de accu van de iMOW® robotmaaier op  
  •  Breng de iMOW® naar het maaivlak en plaats deze in het dockingstation. Indien nodig, kunt u uw robotmaaier activeren door op de OK-toets te drukken. Het opladen start automatisch. Tijdens het opladen verschijnt op de statusmelding de tekst "Accu wordt opgeladen".
  • Als het display van de iMOW® robotmaaier niet kan worden ingeschakeld of als er niets wordt weergegeven, neemt u contact op met uw STIHL vakhandelaar.
  • Laad de accu van de iMOW® robotmaaier alleen op via het dockingstation. Verwijder de accu niet en laad deze nooit op met een externe oplaadapparaat. Bij het gebruik van een niet geschikt oplaadapparaat bestaat er gevaar voor een elektrische schok, oververhitting of uitstromen van bijtende accuvloeistof.

 

 • Schakel de automaat in
  • De automaat kan worden geactiveerd via het Hoofdmenu > Commando’s > Automaat inschak. of - op nieuwere modellen - via Hoofdmenu > Maaischema > Automaat aan.
  • Bij ingeschakelde automaat verlaat de iMOW® robotmaaier tijdens de actieve tijden zelfstandig het dockingstation en maait deze het gazon.
  • Als de iMOW® handmatig wordt bediend, moet de automaat nog één keer worden ingeschakeld, waarna deze weer kan worden uitgeschakeld.  

 

 • Controleer het maaischema en verander het indien nodig  
  • Het opgeslagen maaischema wordt opgeroepen via het Hoofdmenu > Actieve tijden > Maaischema of - op nieuwere modellen - via het Hoofdmenu > Maaischema > Actieve tijden. De rechthoekige vlakken onder de betreffende dag staan voor de opgeslagen actieve tijden. In zwart gemarkeerde actieve tijden kan worden gemaaid, grijze vlakken staan voor actieve tijden zonder maaibeurten, bijvoorbeeld bij een uitgeschakelde actieve tijd.
  • Bij uitgeschakelde automaat is het gehele maaischema inactief, alle actieve tijden worden grijs weergegeven.

 

 • Corrigeer de datum en de tijd  
  • Na een lange stilstand moeten eventueel de datum en de tijd worden gecorrigeerd. Bij de ingebruikname worden hiervoor selectievensters weergegeven. Als de selectievensters niet automatisch worden weergegeven, kunt u de datum en tijd instellen of corrigeren in het menu onder Hoofdmenu > Instellingen > Tijd/Datum of - voor nieuwere modellen - onder Hoofdmenu > Informatie > Status iMOW > Datum en tijd.

 

 • Activeer, indien nodig, de energiemodus Standaard (GPRS) en schakel de GPS-beveiliging in  
  • Deze functie is alleen beschikbaar voor iMOW® C-modellen.
  • Bij de energiemodus Standaard is de robotmaaier te allen tijde verbonden met internet en met de iMOW® app bereikbaar.
  • Bij de energiemodus ECO wordt ter verlaging van het energieverbruik in rustfasen het radioverkeer gedeactiveerd; de robotmaaier is dan niet met de iMOW® app bereikbaar. In de app worden de laatst beschikbare gegevens weergegeven.

Mochten er ondanks deze voorzorgsmaatregelen tijdens de inbedrijfstelling problemen optreden, neem dan contact op met uw STIHL vakhandelaar.