Welke veiligheidsstanden heeft de iMOW® robotmaaier?

Laatste update:
24-11-2021

U kunt kiezen tussen 4 veiligheidsstanden; afhankelijk van de stand worden er bepaalde blokkeringen en veiligheidsvoorzieningen actief:
"Hoofdmenu" > "Instellingen" > "Beveiliging" > "Geen/Laag/Middel/Hoog"

Veiligheidsstand     Commentaar
Geen De robotmaaier is niet beveiligd.
Laag De diefstalbeveiliging is actief: voor het koppelen van robotmaaier en dockingstation en voor het resetten van het apparaat op de fabrieksinstellingen moet eerst een pincode worden ingevoerd.
Middel Net als laag, maar bovendien is de tijdsblokkering actief.
Hoog Net als middel, maar bovendien kunnen instellingen pas na het invoeren van de pincode worden gewijzigd.STIHL raadt aan om een van de veiligheidsstanden "Laag", "Middel" of "Hoog" in te stellen. Zo kunnen onbevoegden de robotmaaier gegarandeerd niet met andere dockingstations in gebruik nemen, de instellingen wijzigen, of de programmering wijzigen.

De modellen MI 422 PC, RMI 422 PC, MI 632 C, MI 632 PC, RMI 632 C en RMI 632 PC zijn bovendien uitgerust met een GPS-ontvanger.
 

Pincode wijzigen:

"Hoofdmenu" > "Instellingen" > "Beveiliging" > "Pincode wijzigen"


De menu-optie "Pincode wijzigen" verschijnt alleen bij de veiligheidsstanden "Laag", "Middel" of "Hoog".

Als de robotmaaier langer dan 10 seconden aan de greep omhoog gehouden of gekanteld wordt, verschijnt de vraag om de pincode in te voeren. Als de pincode niet binnen 1 minuut wordt ingevoerd, klinkt er een alarmtoon en wordt de robotmaaier uitgeschakeld.

De 4-cijferige pincode kan zo nodig worden gewijzigd. Voer eerst de oude pincode in en bevestig deze met OK. Stel de nieuwe 4-cijferige pincode in en bevestig deze met OK.

Als u 5 keer een onjuiste pincode invoert, wordt de robotmaaier uitgeschakeld en zal u gevraagd worden om de 4-cijferige "mastercode" in te voeren.
Contacteer je STIHL dealer en bezorg hen het 9-cijferige serienummer en de 4-cijferige datum die op het selectievenster verschijnen. Je STIHL dealer bezorgt je hierna een mastercode.


GPS-beveiliging:

De iMOW® MI 422 PC, RMI 422 PC, MI 632 C, MI 632 PC, RMI 632 C en RMI 632 PC zijn uitgerust met een GPS-ontvanger.

Bij geactiveerde GPS-beveiliging wordt de eigenaar van het apparaat geïnformeerd als het apparaat buiten het ingestelde bereik in gebruik wordt genomen. Bovendien wordt op het display om de pincode gevraagd.

Advies: Activeer altijd de GPS-beveiliging op de iMOW® via "Hoofdmenu" > "Veiligheid" > "GPS-beveiliging".

Voordat u de GPS-beveiliging activeert, kunt u optioneel uw mobiele telefoonnummer in de iMOW® app opslaan en op de robotmaaier de veiligheidsstand op "Laag", "Middel" of "Hoog" instellen.


Machineblokkering:

"Hoofdmenu" > "Instellingen" > "Veiligheid" > "Machineblokkering activeren/deactiveren"


De robotmaaier moet voor alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden, transport en inspecties worden geblokkeerd. Bij een actieve machineblokkering kan de robotmaaier niet in gebruik worden genomen.
 

Koppelvergrendeling:

Als je de koppelvergrendeling activeert, zal de robotmaaier telkens om de pincode vragen wanneer je deze probeert te koppelen aan het dockingstation.
 

Resetvergrendeling:

Wanneer je de resetvergrendeling activeert, vraagt de robotmaaier om de pincode voor je het apparaat kan resetten naar de fabrieksinstellingen.
 

Tijdsblokkering:

Wanneer je de tijdsblokkering activeert, vraagt de robotmaaier om de pincode voor het wijzigen van instellingen wanneer er langer dan 1 maand geen pincode meer is ingevoerd.
 

Instellingenbescherming:

Wanneer je de instellingenbescherming activeert, vraagt de robotmaaier om de pincode wanneer instellingen worden gewijzigd.

De pincode wordt onder andere gevraagd wanneer de GPS-beveiliging wordt geactiveerd of de veiligheidsstand op "Hoog" wordt gezet.