Hur ofta synkroniseras data mellan STIHL connected-appen och STIHL Cloud?

Senast ändrad:
2020-09-16

Så snart STIHL Smart Connector detekterar din maskin, skickas drifttiden flera gånger per minut till STIHL connected-appen. Med en befintlig anslutning mellan STIHL connected-appen och Connector samt en internetanslutning av smartphonen synkroniseras transiteringstiderna för produkterna med STIHL Cloud flera gånger i minuten. Om anslutningarna inte är aktiva cachas data och överförs vid nästa tillfälle.

Om STIHL