Juridisk informationGenom att öppna och tillgodogöra Dig information från STIHLs hemsida godkänner och anses Du ha accepterat dessa villkor.

Immateriella rättigheter
Alla texter, bilder, grafik, ljudfiler och annat på hemsidan visat material och dess utformning (innehåll) skyddas av upphovsrätt (copyright). Endast Andreas Stihl Norden AB har rätt att använda detta skyddade innehåll, om inte annat anges.

Ingen reproduktion och/eller återgivning, varken i sin helhet eller delvis, är tillåten utan skriftligt tillstånd av Andreas Stihl Norden AB. Framför allt är det inte tillåtet att kopiera bilder eller funktioner från webbplatsen och använda detta för sina egna syften.

Varumärken
STIHLs namn och logotyp är registrerade namn och varumärken som tillhör Andreas Stihl AG & Co. KG. VIKINGs namn och logotyp är registrerade namn och varumärken som tillhör STIHL Tirol GmbH, Österrike. Dessutom äger dessa ANDREAS STIHL AG & Co. KG och STIHL Tirol GmbH ett antal andra skyddade varumärken.

Användning av varumärken är endast tillåten med skriftligt tillstånd från varumärkesägaren.

Ansvarsfriskrivning
Innehållet på våra webbsidor är föremål för ständig förändring. Andreas Stihl Norden AB underhåller och ändrar webbplatsen med stor noggrannhet. Trots detta kan inga garantier ges att den information som tillhandahålls är fullständig eller korrekt. Andreas Stihl Norden AB ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador (kontraktsmässigt eller lagfäst) som är en följd av information eller annat lämnat på Stihls webbplats, utom i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet av Andreas Stihl Norden AB.

Andreas Stihl Norden AB tar inget ansvar för eller lämnar garantier för innehållet på webbplatser som vår webbplats direkt eller indirekt hänvisar till. Besökare följer länkar till andra webbplatser och hemsidor på egen risk och bör använda dem i enlighet med deras användningsvillkor.

Om STIHL