Integritetspolicy

 

Vi på Andreas Stihl Norden AB, (nedan kallat ”STIHL” eller ”vi”) är glada över att du besöker vår webbplats och är intresserad av vårt företag och våra produkter. Att skydda din personliga integritet är viktigt för oss och vi behandlar dina uppgifter med stor omsorg och sekretess och använder dem endast inom ramen för vad som är tillåtet enligt gällande bestämmelser om dataskydd och då speciellt Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Klicka här för att bearbeta dina sparade inställningar gällande hur din webbplatsdata används.

Ansvar för behandling av personuppgifter
Andreas Stihl Norden AB, orgnr.: 556283-6147, Box 3062, 443 03 Stenkullen, är ansvarig för all hantering av dina personuppgifter och att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Behandling av uppgifter
När du besöker våra webbplatser sparar vi namnet på din internetleverantör, vilken webbplats du kom från, vilka av våra webbplatser du besöker, datum och hur länge ditt besök varade samt information om enheten (märke, modell, operativsystem) och den webbläsare som du använder. Vi samlar också in din IP-adress, men anonymiserar de tre sista siffrorna.

Vi behandlar uppgifterna för att du enklare skall kunna använda våra tjänster i tekniskt hänseende (t.ex. för att anpassa våra tjänster efter enheten som du använder) och för att upptäcka och förhindra eventuellt missbruk. Vi kan också använda uppgifterna i ett anonymiserat format för att få fram statistik och för att förbättra vår webbplats. Rättslig grund för behandling av användningsdata är enligt artikel 6.1 (f) i GDPR.

Kontakt
Om du kontaktar oss per telefon, e-post, brev, kontaktformulär eller på något annat sätt med en förfrågan, eller om vi kontaktar dig, behandlar vi dina personuppgifter, t.ex. namn, adress, telefonnummer samt meddelandets innehåll. Denna information behandlas för att kunna hantera din förfrågan korrekt. Dina uppgifter kan även komma att användas för statistikändamål. Mer information kring detta finner du nedan. Dina uppgifter kommer endast att användas i den utsträckning som krävs i varje enskilt fall. Vid behov, t.ex. om din förfrågan gäller beställning av trycksaker som innehas av ett annat företag i STIHL-koncernen eller om den faller inom ramen för kundstödtjänster, kommer dina personuppgifter att vidarebefordras till detta andra företag i STIHL-koncernen om och i den mån det är nödvändigt för att behandla din förfrågan. Den rättsliga grunden för behandlingen av de personuppgifter som beskrivs ovan är artikel 6.1 b GDPR i den mån behandlingen är kopplad till ingåendet eller fullgörandet av ett avtal med dig, t.ex. reklamation, eller på grundval av artikel 6.1 f GDPR, eftersom vi har ett berättigat intresse av att kommunicera med dig som kund.

Kommunikationsuppgifter raderas i den mån de inte längre krävs för kommunikation med dig och eventuella lagstadgade lagringsperioder har löpt ut.
Telefonsamtal med vår kundtjänst spelas endast in i kvalitetssäkrings- eller utbildningssyfte med ditt föregående samtycke och raderas efter högst 90 dagar. Samtycke till inspelning av samtal är naturligtvis frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden, till exempel genom att be den anställde att stoppa inspelningen. Dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR).

Vi använder tjänsteleverantörer för våra kundstödtjänster med vilka motsvarande orderbehandlingsavtal har ingåtts i enlighet med artikel 28 GDPR.

Om så krävs för att behandla din förfrågan kommer dina personuppgifter att vidarebefordras till andra företag i STIHL koncernen eller till den berörda specialiståterförsäljaren. För att kunna bedöma hur brådskande din förfrågan är använder vi ett verktyg från Microsoft Ireland Operations Limited som gör det möjligt för oss att utvärdera vissa sökord för detta ändamål. Endast ämnet och innehållet i ditt meddelande överförs. Vi överför inga personuppgifter till leverantören såvida du inte själv lämnat dessa uppgifter som en del av din förfrågan.

Statistisk utvärdering
STIHL behandlar även ovanstående uppgifter för att skapa statistiska utvärderingar. Syftet med dessa är att förbättra och vidareutveckla de produkter och tjänster som STIHL erbjuder, särskilt när det gäller produktegenskaper, produktsäkerhet, servicekvalitet, marknadsföring och att optimera återförsäljarnätet. Vid utarbetandet av utvärderingarna används personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för ovanstående ändamål. Uppgifterna pseudonymiseras eller anonymiseras i möjligaste mån innan de används. För att öka utvärderingarnas statistiska signifikans kombinerar STIHL ovannämnda uppgifter med information om meteorologiska och/eller geografiska egenskaper från andra datakällor såsom väder- och karttjänster. Utvärderingarnas resultat används uteslutande i aggregerad form och vidarebefordras vid behov i denna form och för ovannämnda ändamål till andra företag med anknytning till STIHL. Utvärderingar av kundrelaterade aktiviteter genomförs inte om inte kunden uttryckligen har samtyckt till detta. Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter som beskrivs ovan är artikel 6.1 f GDPR.

Användning av förstapartscookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser och som stöd för vissa funktioner. Cookies är små textfiler som sparas på din enhet (dator/mobil/surfplatta). En del cookies raderas så snart webbsessionen avslutas, d.v.s. när webbläsaren stängs (kallas sessionscookies). Andra cookies ligger kvar på din enhet och gör det möjligt för oss eller våra partners att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (kallas permanenta cookies). Cookies kan inte användas för att ge åtkomst till andra filer på din dator eller för att fastställa din e-postadress. Rättslig grund för behandling av personuppgifter genom användning av cookies är enligt artikel 6.1 (f) i GDPR.

Cookies sparas på din enhet och du har själv fullständig kontroll över hur de används. Du kan inaktivera eller begränsa överföringen av cookies genom att ändra i webbläsarens inställningar. Sparade cookies kan du radera när som helst, det kan också ske automatiskt. Om cookies inaktiveras för våra webbplatser kanske du inte kan använda alla funktioner fullt ut.

Webbanalys med hjälp av Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google Analytics använder också cookies, d.v.s. textfiler som sparas på din dator och möjliggör analys av hur du använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien hur du använder webbplatsen överförs som regel till en Google-server i USA, där den sparas.

STIHL webbplats använder Google Analytics med tillägget ”anonymisera IP”. Det innebär att din IP-adress som samlas in av Google Analytics kortas ner av Google, vilket sker i en medlemsstat inom Europeiska unionen eller annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer hela din IP-adress att skickas till en Google-server i USA för att sedan kortas ner där.

Google använder den här informationen på uppdrag av STIHL för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att erbjuda webbplatsoperatören fler tjänster relaterade till webbplatsaktiviteten och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att kombineras med annan Google-data.

Du kan förhindra att cookies sparas på din dator genom att göra inställningar i din webbläsare. Det kan medföra att alla funktioner på webbplatsen inte kan användas full ut. Du kan förhindra att Google samlar in eller behandlar uppgifterna som genereras av cookien och hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att hämta och installera plugin-programmet för webbläsaren via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Mer information om allmänna användningsregler och dataskydd finns på www.google.com/analytics/terms/se.html eller https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter genom användning av cookies är enligt artikel 6.1, (f) i GDPR.

Användning av remarketing eller ”liknande målgruppsfunktioner” från Google Inc.
STIHL använder sig av remarketing eller ”liknande målgruppsfunktioner” som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Den här funktionen gör det möjligt för STIHL att visa riktad reklam för webbplatsens besökare i form av intressebaserade annonser när andra webbplatser inom Google Display-nätverket besöks. Google använder cookies för att analysera hur webbplatsen används, vilket utgör grunden för att skapa intressebaserad reklam. Det innebär att Google sparar en liten fil som innehåller en nummersekvens i besökarnas webbläsare. Besök på webbplatsen och anonymiserade uppgifter om hur webbplatsen används samlas in med hjälp av den här nummersekvensen. Personuppgifter om webbplatsens besökare sparas vanligtvis inte. Om du sedan besöker en annan webbplats inom Google Display-nätverket kommer du troligtvis att se annonser baserade på produkter och område du visat intresse för. Mer information om Google Remarketing och Googles integritetspolicy finns här: http://www.google.com/privacy/ads/.

För att helt inaktivera Googles användning av cookies kan du klicka på följande länk samt hämta och installera plugin-programmet där: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternativt kan du inaktivera externa leverantörers användning av cookies genom att gå till sidan för inaktivering som tillhandahålls av Network Advertising Initiative på http://www.networkadvertising.org/choices/ och implementera informationen som visas där.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter genom användning av cookies är enligt artikel 6.1 (f) i GDPR.

DoubleClick by Google
DoubleClick by Google är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”), DoubleClick by Google använder cookies för att visa annonser som är relevanta för dig. Din webbläsare tilldelas ett anonymiserat idnummer (ID) för att kontrollera vilka annonser som visas i din webbläsare och vilka annonser som du klickar på. Dessa cookies innehåller vanligtvis inga personuppgifter. Med DoubleClick-cookies kan Google och deras partnersidor endast visa annonser baserat på tidigare besök på våra och andra webbplatser. Informationen som genereras av cookien överförs till en server i USA där den analyseras och sparas. Google skickar endast uppgifter till tredje parter om det finns grund för det i lagstadgade föreskrifter eller om det finns ett godkännande att behandla uppgifterna. Google kommer under inga omständigheter att kombinera dina uppgifter med andra uppgifter som samlas in av Google.

Du kan förhindra att cookies sparas på din dator genom att göra inställningar i din webbläsare. Det kan medföra att alla funktioner på webbplatsen inte kan användas full ut. Du hittar mer information om DoubleClicks dataskydd här: https://policies.google.com/?hl=sv. Du kan också förhindra att Google visar intresseanpassade annonser genom att inaktivera annonsanpassning i webbläsarinställningarna. Du kan få mer information om annonsanpassning av Google genom att följa länken här: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sv.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter genom användning av cookies är enligt artikel 6.1 (f) i GDPR.

Google Tag Manager
Google Tag Manager är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”) och som gör det möjligt att skapa, uppdatera och hantera taggar. Taggar är små kodelement på vår webbplats som bland annat mäter trafik och besökarbeteende och spårar effekterna av onlineannonsering och sociala kanaler. När du besöker vår webbplats skickas en taggkonfiguration till din webbläsare. Den innehåller instruktioner om vilka taggar som ska aktiveras. Verktyget i sig samlar inte in några personuppgifter, utan säkerställer att andra taggar aktiveras, vilka i sin tur kan samla in data. Du hittar mer information om hur Google Tag Manager-taggar fungerar här: https://support.google.com/tagmanager/answer/2772432?hl=se&topic=2574304&ctx=topic och i policyn: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Google Web Fonts
Google Web Fonts används för att förbättra utseendet på olika textstycken och finns på den här webbplatsen (https://fonts.google.com/specimen/Roboto och den här https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Condensed). Web Fonts överförs till din webbläsares cacheminne för att de ska kunna visas. Om webbläsaren inte stöder Google Web Fonts eller förhindrar åtkomst till dem kommer texten att visas i vanligt typsnitt.

Google Webfonts ”Roboto” och ”Roboto Condensed” licensieras inom ramen för Apache License 2.0: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Information om dataskydd finns i Googles sekretesscenter på: http://www.google.com/intl/sv-SE/policies/privacy/.

Användning av Google AdWords konverteringsspårning
Som kund hos Google AdWords använder vi Google konverteringsspårning, en analystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Google AdWords sparar en cookie på din dator (”konverteringscookie”) om du har kommit till vår webbplats via en Google-annons. Dessa cookies är bara giltiga i 30 dagar och används inte för identifiering av personer. Om du besöker vissa av våra sidor och cookien fortfarande är giltig kan vi och Google se att någon har klickat på annonsen och sedan skickats vidare till vår webbplats. Varje annonsör tilldelas olika cookies. Cookies kan inte spåras via annonsörernas webbplatser. Informationen som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-annonsörer som har valt konverteringsspårning. Det innebär att annonsörer ser det totala antalet användare som klickat på deras annons och sedan skickats vidare till en bestämd sida med integrerad konverteringsspårning. De får däremot ingen information som kan användas för att identifiera användare.

Du kan förhindra att cookies sparas på din dator så att du inte deltar i spårningen med hjälp av en inställning i din webbläsare (inaktiveringsalternativ). Du kommer då inte med i statistiken för konverteringsspårning.

Mer information från Google finns här: http://www.google.com/policies/technologies/ads/http://www.google.com/policies/privacy/.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter genom användning av cookies är enligt artikel 6.1 (f) i GDPR.

Microsoft Bing
STIHL använder konverteringsspårning från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (”Microsoft”). Microsoft Bing Ads sparar en cookie på din dator när du besöker vår webbplats via en Microsoft Bing-annons. På så sätt kan Microsoft Bing och vi se att någon har klickat på en annons, att personen skickats vidare till vår webbplats och att personen nått en bestämd målsida. Vi får bara information om det totala antalet användare som har klickat på en Bing-annons och sedan skickats vidare till målsidan. Vanligtvis tillhandahålls inga personuppgifter. Mer information om dataskydd och vilka cookies som används av Microsoft Bing finns på Microsofts webbplats https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement.

Om du inte vill delta i spårningsprocessen kan du förhindra att cookies sparas på din dator – t.ex. via en webbläsarinställning som inaktiverar att cookies sparas automatiskt.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter genom användning av cookies är enligt artikel 6.1, (f) i GDPR.

Sociala medier och sociala plugin-program
Vi erbjuder också personlig support via våra sociala medier. Om du ställer någon fråga till oss via något av våra konton på sociala medier vidarebefordrar vi den till ansvarig avdelning. Dina uppgifter används uteslutande för att svara på dina frågor och de lämnas inte ut till någon tredje part. Rättslig grund för behandling av personuppgifter i samband med hantering av dina frågor är enligt artikel 6. 1 (f) i GDPR. För att kunna kontakta oss via sociala medier måste du ha ett konto på valt socialt media. Det är möjligt att företagen bakom dessa sociala media behandlar personuppgifter. Vi kan inte påverka beskaffenheten, omfattningen eller behandling av dessa uppgifter.

Användning av plugin-program för Facebook
Vår webbplats använder sociala plugin-program (”plugin-program”) för det sociala nätverket Facebook som tillhandahålls av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Du kan se en översikt över plugin-program för Facebook och hur de ser ut här: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Om du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin-program upprättar din webbläsare en direktanslutning till Facbooks servrar. Plugin-programmets innehåll överförs direkt till din webbläsare av Facebook och integreras på sidan. Genom att integrera plugin-programmen informeras Facebook om att din webbläsare har fått tillgång till motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har något konto på Facebook eller är inloggad på Facebook just då. Den här informationen (inklusive din IP-adress) överförs från din webbläsare direkt till en Facebook-server i USA, där den sparas. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook direkt koppla ditt besök på vår webbplats till din Facebook-profil. Om du interagerar med plugin-program, t.ex. genom att skriva en kommentar, kommer informationen också att överföras direkt till en Facebook-server, där den sparas. Informationen kommer också att publiceras på din Facebook-profil och visas för dina vänner på Facebook. Vi vill göra det klart att vi som webbplatsleverantör inte informeras om innehållet i de data som överförs eller hur de används av Facebook. Information om syfte och omfattning av Facebooks insamling av uppgifter samt information om dina rättigheter gällande sådan insamling och inställningar du kan göra för att skydda din integritet finns på: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Om du inte vill att Facebook kopplar din Facebook-profil till uppgifter som samlas in via vår webbplats måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats. Du kan också förhindra att plugin-program för Facebook läses in över huvud taget med hjälp av olika tillägg för din webbläsare, t.ex. ”Facebook blocker” som finns här: http://www.netzstrategen.com/sagen/facebook-plugin-blocker/.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter genom användning av plugin-program är enligt artikel 6.1, (f) i GDPR.

Användning av plugin-program för YouTube
Sociala plugin-program (”plugin-program”) för det sociala nätverket YouTube används på vår webbplats och tjänsten tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Du kan se en översikt över YouTube plugin-program och hur de ser ut här: https://developers.google.com/youtube/.

Om du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin-program upprättar din webbläsare en direktanslutning till Googles servrar. Plugin-programmets innehåll överförs direkt till din webbläsare av Google och integreras på sidan. Genom att integrera plugin-programmen informeras Google om att din webbläsare har fått tillgång till motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har något konto på YouTube eller inte är inloggad på YouTube just då. Den här informationen (inklusive din IP-adress) överförs från din webbläsare direkt till en Google-server i USA, där den sparas.

Om du är inloggad på YouTube kan Google direkt koppla ditt besök på vår webbplats till ditt konto. Vi vill göra det klart att vi som webbplatsleverantör inte informeras om innehållet i uppgifterna som överförs eller hur de används av Google. Information om syfte och omfattning av Googles insamling av uppgifter samt information om dina rättigheter gällande sådan insamling och inställningar du kan göra för att skydda din integritet finns på: http://www.google.com/intl/se/policies/privacy/.

Om du inte vill att Google kopplar ditt konto på YouTube till uppgifter som samlas in via vår webbplats måste du logga ut från YouTube innan du besöker vår webbplats. Du kan också förhindra att plugin-program för Google läses in över huvud taget med hjälp av olika tillägg för din webbläsare, t.ex. skriptblockeraren ”NoScript” som finns här: http://noscript.net/.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter genom användning av plugin-program är enligt artikel 6.1 (b) eller (f) i GDPR.

Användning av plugin-program för Instagram
Vår webbplats använder sociala plugin-program (”plugin-program”) från Instagram som tillhandahålls av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (”Instagram”). Plugin-programmen har en Instagram-logga, till exempel Instagram-kameran. En översikt över plugin-programmen för Instagram och hur de ser ut finns här: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Om du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin-program upprätta din webbläsare en direktanslutning till Instagrams servrar. Plugin-programmets innehåll skickas direkt från Instagram till din webbläsare och integreras på sidan. Genom att integrera plugin-programmen informeras Instagram om att din webbläsare har fått tillgång till motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har ett Instagram-konto eller är inloggad på Instagram just då. Den här informationen (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en Instagram-server i USA, där den sparas.

Om du är inloggad på Instagram kan Instagram direkt koppla ditt besök på vår webbplats till ditt Instagram-konto. Om du interagerar med plugin-program, t.ex. genom att klicka på Instagram-knappen, överförs informationen på samma sätt direkt till en Instagram-server, där den sparas. Informationen kommer också att publiceras på ditt Instagram-konto och visas för dina följare där.

Information om insamlingens syfte och omfattning, vidare behandling och användning av dina uppgifter av Instagram samt dina rättigheter gällande sådana aktiviteter och möjliga inställningar du kan göra för att skydda din integritet ges i Instagrams sekretesspolicy: https://help.instagram.com/155833707900388/

Om du inte vill att Instagram direkt kopplar uppgifterna som samlas in via vår webbplats till ditt Instagram-konto måste du logga ut från Instagram innan du besöker vår webbplats. Du kan också förhindra att plugin-program för Instagram läses in över huvud taget med hjälp av olika tillägg för din webbläsare, t.ex. skriptblockerare ”NoScript” (http://noscript.net/).

Rättslig grund för behandling av personuppgifter genom användning av plugin-program är artikel 6.1, (b) eller (f) i GDPR.

Nyhetsbrev och beställning av tryckt material
Om du vill beställa nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen behöver vi din e-postadress och ditt namn. Det är frivilligt att lämna mer information. Datum och tidpunkt för begäran sparas tillsammans med en verifiering av e-postadressen samt en bekräftelse på integritetspolicyn och intresseområde för nyhetsbrev. Dessa uppgifter sparas uteslutande i syfte att skicka nyhetsbrevet till dig och att göra det möjligt att spåra potentiellt missbruk av en e-postadress. Du kan avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst utan att det kostar något. För att göra det se nedan under ”Dina rättigheter”.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter som beskrivs ovan är enligt artikel 6.1 (a) i GDPR.

Om du använder kontaktformuläret på webbplatsen eller beställer tryckt material via webbplatsen behöver vi dina personuppgifter, som till exempel ditt namn och fullständiga adress. Den här informationen behandlas enbart i syfte att behandla din begäran på korrekt sätt. Dina uppgifter används endast i den utsträckning som krävs för det syftet. Om det behövs, t.ex. om din begäran handlar om en beställning av tryckt material som tillhandahålls av ett annat företag i STIHL koncernen, kommer dina uppgifter att skickas vidare dit, om och i den utsträckning det är nödvändigt för att behandla beställningen. Rättslig grund för behandling av personuppgifter som beskrivs ovan är enligt artikel 6.1 (b) eller (f) i GDPR.

Hur länge sparas uppgifterna? Lagringstid
Uppgifterna som behandlas under besöket på vår webbplats sparas i sju dagar, till en eventuell förfrågan/beställning är färdigbehandlad eller till ett samtycke återkallas. Den registrerades uppgifter som anges i det här avsnittet raderas när de inte längre behövs för det beskrivna syftet, såvida inte lagstadgade bestämmelser kräver längre lagringstid.

Dina rättigheter
Du har, när som helst, kostnadsfritt en gång om året, rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till vår kundtjänst på den adress som anges nedan. Önskas portering ber vi dig ta kontakt med kundtjänst på adressen nedan.
Du har också rätten till överföring av sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. I den utsträckning det är tekniskt möjligt kan du också begära att STIHL överför personuppgifterna direkt till denne andre personuppgiftsansvarige.

Om du anser att de personuppgifter som Andreas Stihl Norden AB har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du antingen via dataskydd@stihl.se eller genom att kontakta vår kundtjänst. Andreas Stihl Norden AB är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Du kan när som helst återkalla eller ändra de samtycken du lämnat eller avböja vidare reklam via dataskydd@stihl.se, vår kundtjänst eller via de elektroniska utskick du får.

När det gäller hantering av eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du också tala med Datainspektionen, datainspektionen.se som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

Andreas Stihl Norden AB
Box 3062
443 03 Stenkullen
Tel.: 0302-248 00
E-post: dataskydd@stihl.se

Organisationsnummer
556283-6147

Dataskyddspolicyn uppdaterad: Maj 2018

Om STIHL