Kan jag använda en STIHL Smart Connector utan en smartphonen?

Senast ändrad:
2020-09-16

För att kunna använda alla funktioner i STIHL connected behöver du en smartphone samt ett konto i STIHL connected-appen och på STIHL connected-portalen.
Användningen av en STIHL Smart Connector är också möjlig utan en smartphone, men då kan inga data överföras från Smart Connector till STIHL-connected-portalen.

Om STIHL