Kan flera STIHL Smart Connector användas samtidigt?

Senast ändrad:
2021-04-07

Ja, det är möjligt att använda flera STIHL Smart Connector-enheter samtidigt. Om drifttiden för flera produkter eller Connector-enheter ska läsas av samtidigt kan det i vissa fall ta längre tid för synkroniseringen av Connector-enheterna med STIHL connected-appen.

Om STIHL