Är STIHL Smart Connector permanent ansluten till smartphonen?

Senast ändrad:
2021-04-07

STIHL Smart Connector kräver inte en permanent aktiv anslutning till din smartphone. Connector skickar cykliskt den aktuella drifttiden för din produkt. Om smartphonen med STIHL connected-appen ligger inom räckvidd, mottages de data som skickas automatiskt.

Om STIHL