Är garantin för mina STIHL-produkter påverkad av användningen av STIHL connected (t.ex. utfört eller missat underhåll)?

Senast ändrad:
2020-07-08

Nej, garantibeslut från STIHL sker inte på grundval av underhållsinformation från STIHL connected.

Om STIHL