Till vad använder man STIHL connected-appen?

Senast ändrad:
2021-04-07

STIHL connected-appen är en central systemkomponent från STIHL connected. Det är nödvändigt att överföra data som samlas in av STIHL Smart Connector via WLAN eller mobil dataanslutning från din smartphone eller surfplatta till STIHL Cloud. Uppgifterna är då tillgängliga för dig för utvärdering i STIHL connected-portalen. STIHL connected-appen hjälper dig att bättre planera och dokumentera dina egna arbetsuppgifter.

Om STIHL