Appen känner inte igen datamatris-koden i batterifacket i STIHL Smart Connector. Vad kan jag göra?

Senast ändrad:
2020-07-08

  • Kontrollera först att smartphonens internetanslutning är aktiv.
  • Försök sedan flytta datamatris-koden i skanningsfönstret i appen. Om man trycker på skanningsfönstret kommer bilden att fokuseras på nytt. Variera avståndet mellan smartphonen och datamatris-koden om fokusering inte är möjlig. Se till att belysningen är tillräcklig.
  • Om datamatris-koden inte kan fångas, välj tangentbordsikonen i menyraden och ange serienumret för STIHL Smart Connectors.

Om STIHL