Min STIHL connected-appen visar inga STIHL Smart Connector i omgivningen eller tillhandahåller inte aktuell data trots att de elektroniska verktygen är inställda. Vad kan jag göra?

Senast ändrad:
2021-04-07

Kontrollera att följande stämmer:
• Ett fel i STIHL connected-appen är uteslutet. Om det behövs loggar du ut från STIHL connected-appen, stänger appen, öppnar appen och loggar in igen.
• Batteriet sattes i med rätt polaritet.
• Batteriet är inte urladdat. Sätt i ett nytt batteri om det behövs.


Om uppgifterna ännu inte är uppdaterade, gör du en "Support förfrågan" via STIHL connected-appen.

 

 

 

Om STIHL