Jag kan inte hitta STIHL Smart Connector när jag installerar min STIHL connected-app. Vad ska jag göra?

Senast ändrad:
2020-09-16

Kontrollera att följande stämmer:
• Din smartphone med STIHL connected-appen ligger inom en räckvidd på tio meter till Connector. Det kan ta upp till 60 sekunder för appen att känna igen Smartphone Connector. 
• Du har aktiverat plats och Bluetooth i din smartphone.
• Smartphone uppfyller systemkraven.
• Isoleringsfilmen mellan knappcellsbatteriet och kontakterna i Smart Connector-höljet har tagits bort.
• Batteriet sattes i med rätt polaritet.
• LED-lampan i Smart Connector-höljet lyser grönt i några sekunder efter att batteriet har satts i. 

Om du fortfarande inte kan hitta Smart Connector i STIHL connected-appen efter att alla villkor har uppfyllts, gör du en "Support förfrågan" via STIHL connected-appen.

 

Om STIHL