Vilken driftstatus indikerar LED-lampan i STIHL Smart Connectors hölje?

Senast ändrad:
2020-07-08

LED-lampan i STIHL Smart Connector-höljet visar maskinens funktionsstatus beroende på färg. Driftlägena visas på följande sätt:
Normaldrift = lyser grönt
Byt ut batteri = rött blinkande
Internt fel = lyser rött
LED-lampan aktiveras så snart knappcellsbatteriet är isatt. Efter några sekunder slocknar LED-lampan för att spara ström.

Om STIHL