Hur kan jag ändra min produkts interna namn?

Senast ändrad:
2020-07-08

När man skapar en ny produkt eller genom efterföljande redigering kan namn för den interna produktbeteckningen tilldelas i redigeringsläget. För redan skapade produkter kan du nå inställningen i respektive detaljvy av produkten under "Redigera" -alternativet.

Om STIHL