Drifttiden för min STIHL-produkt registreras inte eller avviker. Vad kan jag göra?

Senast ändrad:
2020-09-16

För en korrekt spårning av körtiden är det viktigt att den rekommenderade monteringspositionen på STIHL-produkter som stöds fullt ut följs strikt. Om körtiden ändå avviker, se till att det inte finns några starka magnetfält inom ca 0,5 m under lagring, transport och användning.

Om STIHL