Kan jag återanvända en använd STIHL Smart Connector på en annan produkt?

Senast ändrad:
2020-07-08

Monteringssätten för STIHL Smart Connector är utformade för att endast användas en gång. Av denna anledning rekommenderas inte återanvändning på en annan produkt. Hur som helst kan STIHL Smart Connector dock alltid omkonfigureras (parning mellan maskin och STIHL Smart Connector).

Om STIHL