Kan jag även använda STIHL Smart Connector på produkter från tredje part?

Senast ändrad:
2020-07-08

Användningen av Connectors på produkter från tredje part är begränsad (det finns inga tidsrelaterade underhållsinstruktioner). Alla allmänna instruktioner för hur man använder Connectors på produkter från tredje part finns i bruksanvisningen.

Om STIHL