Vad är skillnaden mellan "fullt stödda" och "delvis stödda" produkter?

Senast ändrad:
2021-10-28

För varje fullt stödd STIHL-produkt finns en fördefinierad position, till vilken Smart Connector som regel ska bifogas. Dessutom finns de rekommenderade produktspecifika underhållsanvisningarna för dessa produkter redan lagrade i systemet.
Delvis stödda produkter kan även anslutas till Smart Connector. Det finns emellertid inga fördefinierade positioner för installationen av Smart Connector och inga fördefinierade produktspecifika underhållsinstruktioner för dessa produkter.

Om STIHL