Vilka produkter kan eftermonteras med STIHL Smart Connector?

Senast ändrad:
2021-10-28

I princip kan STIHL Smart Connector eftermonteras till både STIHL-produkter och produkter från tredje part. Fullständig funktionalitet för STIHL Smart Connector kan endast garanteras med produkter från STIHL som stöds fullt ut. För STIHL-produkter som stöds fullt ut, är platsen för Smart Connector fördefinierad. Dessutom finns de rekommenderade produktspecifika underhållsanvisningarna för dessa produkter redan lagrade i systemet.

Om STIHL