Hur fungerar regnsensorn?

Senast ändrad:
2021-04-06

Regnsensorn kan ställas in så att klippningen avbryts eller inte startas vid regn. Det aktuella värdet visas med en streckindikering i menyn ”SMART” > ”Väder” > ”Regnsensor”. Skjut reglaget åt vänster eller höger för att ställa in 5-stegssensorn. Dessutom kan regnsensorn ställas in via ”Inställningar” > ”Regnsensor”. Regnsensorns känslighet och tiden hur länge robotgräsklipparen ska avvakta efter regn så att sensorns yta hinner torka varierar beroende på steg.

Om STIHL