Vad är GPS-skyddet?

Senast ändrad:
2021-04-06

iMOW® robotgräsklipparen är utrustad med en GPS-mottagare. Vid aktiverat GPS-skydd meddelas maskinens ägare via SMS och e-post när maskinen tas i drift utanför hemområdet. Dessutom frågas efter PIN-koden i displayen. Vi rekommenderar att GPS-skyddet alltid aktiveras.

Om STIHL