Vad är en önskad zon?

Senast ändrad:
2021-04-06

En önskad zon är ett område på klippytan som definieras med en smartphone eller surfplatta. Med enhetens GPS-mottagare bestäms mittpunkten på den önskade zonen och en radie runt denna koordinat definieras. iMow robotgräsklipparen kör till den önskade zonen längs begränsningsslingan och klipper gräset där. Samtidigt måste en så stor radie väljas att önskad zon och begränsningsslingan korsar varandra. Med ett klick på ”+”-symbolen definierar du önskad zon. En önskad zon är endast aktiv en gång för önskad klipptid.

Om STIHL