Hur kan jag ställa in de aktiva tiderna?

Senast ändrad:
2021-04-06

Du kan ställa in de aktiva tiderna direkt under menypunkten ”Klippschema” på iMOW® displayen eller under ”Aktiva tider” i iMOW® appen.

Om STIHL