Vad betyder det när ”iMOW® är offline” visas i min iMOW® app?

Senast ändrad:
2021-04-07

Anvisningen ”iMOW® är offline” i iMOW® appen betyder att iMOW® robotgräsklipparen för tillfället inte är ansluten till internet.
Detta kan bero på följande:

 • Det finns en störning på iMOW®:

  När ett felmeddelande visas på iMOW® displayen kan det kvitteras med ”OK”.

 • ECO-läget är aktiverat:

  Denna inställning finns under ”iMOW® meny > Inställningar > Energiläge > ECO” på iMOW® displayen.
  I ECO-läget kan robotgräsklipparen endast styras via iMOW® appen under de aktiva tiderna. Den resterande tiden förblir iMOW® offline för att spara batterieffekt. Deaktivera ECO-läget om ECO-läget är aktiverat. Kontrollera nu om iMOW® får kommandon via iMOW® appen.

 • iMOW® har ingen mobilsignal:

  Vad visar iMOW® uppe till höger på displayen vid en mobilsignal?
  o    Hur många staplar visas?
  o    Visas ett ”X” eller ett ”?”

  Med hjälp av antalet staplar kan signalstyrkans kvalitet bestämmas. Ju fler fyllda staplar, desto bättre är anslutningen. Ett ”X” visar att ingen mobilsignal kunde hittas. Kontrollera om klippytan befinner sig i en radioskugga.
  Varning: När iMOW® väcks visas alltid först ett ”?” på mobilsignalen. Det betyder att mobilanslutningen håller på att upprättas. Det försvinner i normala fall efter ca en minut.

 • Temperaturområdet på iMOW® eller dockningsstationen överskrids/underskrids:

  Driftstemperaturen på iMOW® och dockningsstationen bör ligga på +5 °C till +40 °C.
  iMOW® arbetar inte och skickar ingen signal utanför denna temperatur. Därmed visas ”iMOW® är offline” i iMOW® appen. Se till att iMOW® endast används i ett temperaturområde på +5 °C till +40 °C.

Om STIHL