Vad gör STIHL med mina datauppgifter?

Senast ändrad:
2021-04-07

STIHL använder dina personliga datauppgifter (särskilt maskin-, enhets- och användningsdata) endast för att uppfylla ditt avtal och för support av dina produkter. Dessutom skapar vi anonym statistik, med hjälp av dessa datauppgifter, som vi använder till att förbättra våra produkter och vår service samt för att kontrollera produkterna och garantera produktsäkerheten.

Om STIHL