Får husdjur uppehålla sig på klippytan under klippningen?

Senast ändrad:
2021-04-14

STIHL strävar efter hållbarhet och miljöskydd. Samtidigt, som tillverkare av motordrivna maskiner för trädgårdsskötsel och landskapsarkitektur, lägger vi stor vikt vid att erbjuda användarna en lämplig maskin för varje uppgift och situation.

Via vårt nätverk av servande fackhandel erbjuder vi kunderna möjligheten att få en kvalificerad rådgivning och instruktioner om korrekt hantering av maskinen innan de köper produkten. Dessutom informerar vi uttryckligen om korrekt användning av våra produkter i bruksanvisningen. För iMOW® betyder det bl.a. att ytan som ska klippas måste undersökas i förväg med avseende på djur och att de måste hållas borta från det farliga området. Användaren bör därför kontrollera arbetsområdet med avseende på igelkottar och andra smådjur, t.ex. med hjälp av en viltkamera.

Trots dessa försiktighetsåtgärder kan inte risken för igelkottar och andra smådjur uteslutas helt, utan bör minskas ännu mer genom ytterligare förebyggande åtgärder.
Igelkottar och andra smådjur är skymnings- och nattaktiva djur.  Risken att skada igelkottar reduceras då avsevärt om du endast låter robotgräsklipparen arbeta på dagtid. Se till att de aktiva tiderna på iMOW® robotgräsklipparen inte är inställda på skymning eller natt. På så sätt kan du bidra aktivt till att skydda djuren.

Igelkottar är skymnings- och nattaktiva djur. Om du har programmerat robotgräsklipparen så att den klipper gräset främst vid skymning eller till och med på natten finns det en stor risk att robotgräsklipparen och igelkotten träffar på varandra. Igelkottar är dock nästan aldrig aktiva i trädgården på dagen.

Därför är det den bästa metoden att skydda igelkottarna mot robotgräsklipparen att programmera robotgräsklipparen att klippa vid andra tider under dagen. T.ex. om robotgräsklipparen inte börjar arbeta förrän kl. 10 har igelkotten vanligtvis redan försvunnit i sitt bo. Det exakta klockslaget beror naturligtvis på årstiden.

Robotgräsklipparen ska gå tillbaka till laddningsstationen på kvällstid, redan när det börjar bli mörkt, så att igelkotten inte kommer ut och hamnar under robotgräsklipparen

Igelkottar är skymnings- och nattaktiva djur. Om du har programmerat robotgräsklipparen så att den klipper gräset främst vid skymning eller till och med på natten finns det en stor risk att robotgräsklipparen och igelkotten träffar på varandra. Igelkottar är dock nästan aldrig aktiva i trädgården på dagen.

Därför är det den bästa metoden att skydda igelkottarna mot robotgräsklipparen att programmera robotgräsklipparen att klippa vid andra tider under dagen. T.ex. om robotgräsklipparen inte börjar arbeta förrän kl. 10 har igelkotten vanligtvis redan försvunnit i sitt bo. Det exakta klockslaget beror naturligtvis på årstiden.

Robotgräsklipparen ska gå tillbaka till laddningsstationen på kvällstid, redan när det börjar bli mörkt, så att igelkotten inte kommer ut och hamnar under robotgräsklipparen

Om STIHL