Får barn uppehålla sig på klippytan under klippningen?

Senast ändrad:
2021-04-07

Håll barn borta från iMOW® robotgräsklipparen och klippytan under klippningen. Låt inte iMOW® robotgräsklipparen vara i bruk utan tillsyn när du vet att det finns djur eller personer – särskilt barn – i närheten.
Tillåt inte barn att närma sig robotgräsklipparen under drift eller att leka med den.

Om STIHL