Var kan dockningsstationen placeras?

Senast ändrad:
2021-04-07

Krav på dockningsstationens position:

  • Skyddad, i skuggan
  • Vågrät och jämn
  • Direkt intill ett lämpligt eluttag
  • Fri från störningskällor

Metaller, järnoxid eller magnetiska och elektriskt ledande material eller en gammal installation av begränsningsslingan kan störa klippningen. Borttagning av dessa störningskällor rekommenderas.

  • För att inte dockningen ska störas får du inte installera några spärrade ytor inom en omkrets på minst 2 m runt dockningsstationen.

Bottenplatta:

  • Dockningsstationen får som mest luta 2 cm bakåt och 8 cm framåt.
  • Böj inte ned bottenplattan.
  • Åtgärda ojämnheter under bottenplattan så att den ligger plant.

 

 

 

 

 

Om STIHL