Var kan dockningsstationen placeras?

Geändert am:
2020-07-08
FAQ
Installation

Krav på dockningsstationens position:

  • Skyddad, i skuggan
  • Vågrät och jämn
  • Direkt intill ett lämpligt eluttag
  • Fri från störningskällor
Metaller, järnoxid eller magnetiska och elektriskt ledande material eller en gammal installation av begränsningsslingan kan störa klippningen. Borttagning av dessa störningskällor rekommenderas.
  • För att inte dockningen ska störas får du inte installera några spärrade ytor inom en omkrets på minst 2 m runt dockningsstationen.

Bottenplatta:

  • Dockningsstationen får som mest luta 2 cm bakåt och 8 cm framåt.
  • Böj inte ned bottenplattan.
  • Åtgärda ojämnheter under bottenplattan så att den ligger plant.