Vilka säkerhetsnivåer har iMOW® robotgräsklipparen?

Senast ändrad:
2021-04-07

iMOW® robotgräsklipparen har 4 säkerhetsnivåer. Beroende på nivå aktiveras vissa spärrar och skyddsanordningar:

  • Ingen: iMOW® robotgräsklipparen är oskyddad
  • Låg: stöldskyddet är aktivt. Koppling av iMOW® och dockningsstationen samt återställning av maskinen till fabriksinställningen är först möjligt efter en PIN-kodinmatning.
  • Medel: som ”Låg”, dessutom är tidspärren aktiv.
  • Hög: som ”Medel”. Dessutom kan inställningarna först ändras efter en PIN-kodinmatning.

Om STIHL