Vilka säkerhetsnivåer har iMOW® robotgräsklipparen?

Senast ändrad:
2021-06-25

Du kan välja mellan 4 säkerhetsnivåer. Beroende på nivå aktiveras vissa spärrar och skyddsanordningar.
”Huvudmeny” > ”Inställningar” > ”Säkerhet” > ”Ingen/Låg/Medel/Hög”

Säkerhetsnivå     Anmärkning
Ingen Robotgräsklipparen är oskyddad.
Låg Stöldskyddet är aktivt, koppling av robotgräsklipparen och dockningsstationen samt återställning av maskinen till fabriksinställningen först efter en PIN-kodinmatning.
Medel Som ”Låg”, dessutom är tidspärren aktiv.
Hög Som ”Medel”, dessutom kan inställningarna först ändras efter en PIN-kodinmatning.STIHL rekommenderar att en av säkerhetsnivåerna ”Låg”, ”Medel” eller ”Hög” ställs in. Detta garanterar att obehöriga inte kan ta robotgräsklipparen i bruk med en annan dockningsstation eller ändra inställningarna eller programmeringen.

iMOW® modellerna C är dessutom utrustade med en GPS-mottagare.

PIN-kod:

”Huvudmeny” > ”Inställningar” > ”Säkerhet” > ”Ändra PIN-koden”


Menypunkten ”Ändra PIN-koden” visas endast vid säkerhetsnivåerna ”Låg”, ”Medel” eller ”Hög”.

Om robotgräsklipparen lyfts upp eller tippas i greppet i mer än 10 sekunder visas en PIN-kodinmatning. Om PIN-koden inte matas in inom 1 minut startar en larmsignal, och dessutom kopplas Automatik från.

Den 4-siffriga PIN-koden kan ändras vid behov. Mata först in den gamla PIN-koden och bekräfta med OK. Ställ in den nya 4-siffriga PIN-koden och bekräfta med OK.

Om du har glömt din PIN uppmanas du att mata in en 4-siffrig ”Masterkod” efter att du har matat in din PIN fel 5 gånger. Dessutom kopplas automatiken från.

För att få en masterkod: kontakta en STIHL servande fackhandel eller iMOW® support direkt via e-post (support@imow.stihl.com).
Ange det 9-siffriga serienumret och det 4-siffriga datumet som visas i iMOW® displayen.


GPS-skydd:

iMOW® modellerna C är utrustade med en GPS-mottagare.

Vid aktiverat GPS-skydd meddelas maskinens ägare när maskinen tas i drift utanför hemområdet. Dessutom frågas efter PIN-koden i displayen.

Rekommendation: Aktivera alltid GPS-skyddet på iMOW® via ”Huvudmeny” > ”Säkerhet” > ”GPS-skydd”.

Du kan spara ditt mobilnummer i iMOW® appen innan GPS-skyddet aktiveras och ställa in säkerhetsnivån ”Låg”, ”Medel” eller ”Hög” på robotgräsklipparen.


Maskinspärr:

”Huvudmeny” > ”Inställningar” > ”Säkerhet” > ”Aktivera/avaktivera maskinspärren”


Robotgräsklipparen måste spärras före allt underhåll och före rengöringsarbeten, före transport samt före kontroll. När maskinspärren är aktiverad kan robotgräsklipparen inte tas i bruk.
 

Kopplingsspärr:

PIN-kodinmatning före koppling av robotgräsklipparen och dockningsstationen.
 

Resetspärr:

PIN-kodinmatning före återställning av maskinen till fabriksinställningen.
 

Tidspärr:

PIN-kodinmatning för ändring av en inställning, om ingen PIN-kod har matats in under den senaste månaden.
 

Inställn.-skydd:

PIN-kodinmatning om inställningar ändras.

PIN-koden efterfrågas bl.a. när GPS-skyddet utlöses eller säkerhetsnivån är inställd på ”Hög”.

Om STIHL