Har iMOW® robotgräsklipparen ett stöldskydd?

Senast ändrad:
2021-04-07

iMOW® robotgräsklipparen har ett stöldskydd. Vid aktiverat stöldskydd hörs en larmsignal en minut efter att robotgräsklipparen har lyfts. Detta kan förhindras eller återställas genom inmatning av PIN-koden. C-modeller har dessutom ett GPS-skydd. Vid aktiverat GPS-skydd meddelas iMOW® robotgräsklipparens ägare via SMS och e-post när maskinen lämnar hemområdet.

Om STIHL