Har iMOW® robotgräsklipparen ett stöldskydd?

Senast ändrad:
2021-04-14

iMOW® robotgräsklipparen har ett stöldskydd. Vid aktiverat stöldskydd hörs en larmsignal en minut efter att robotgräsklipparen har lyfts. Detta kan förhindras eller återställas genom inmatning av PIN-koden.
iMOW® märker av när den lyfts via kåpan eller bärhandtaget. Beakta att detta inte är möjligt på fast underlag (dockningsstation) i dockat läge. Om iMOW® lyfts tillsammans med dockningsstationen hörs ingen larmsignal.

STIHL rekommenderar att en av säkerhetsnivåerna ”Låg”, ”Medel” eller ”Hög” ställs in. Detta garanterar att obehöriga inte kan ta robotgräsklipparen i bruk med en annan dockningsstation eller ändra inställningarna eller programmeringen.

”Huvudmeny” > ”Inställningar” > ”Säkerhet” > ”Ingen/Låg/Medel/Hög”

Säkerhetsnivå     Anmärkning
Ingen Robotgräsklipparen är oskyddad.
Låg Stöldskyddet är aktivt, koppling av robotgräsklipparen och dockningsstationen samt återställning av maskinen till fabriksinställningen först efter en PIN-kodinmatning.
Medel Som ”Låg”, dessutom är tidspärren aktiv.
Hög Som ”Medel”, dessutom kan inställningarna först ändras efter en PIN-kodinmatning.


C-modeller har dessutom ett GPS-skydd. Vid aktiverat GPS-skydd meddelas iMOW® robotgräsklipparens ägare via SMS och en notis när iMOW® lämnar hemområdet.

Om STIHL