Kan jag även klippa klippytor ”manuellt” med iMOW® robotgräsklipparen?

Senast ändrad:
2021-11-08

Du kan klippa klippytor ”manuellt” med modellerna RMI 632. Med den losstagbara styrkonsolen kan iMOW® robotgräsklipparen även styras lätt och bekvämt för hand.

Beakta att stötsensorn och kantbegränsningen är inaktiva under den manuella klippningen. Dessutom är robotgräsklipparens automatiska drift endast möjlig med isatt styrkonsol.

I det följande finns en steg-för-steg-anvisning om manuell klippning:

  • Ladda batteriet vid behov
  • Ta bort styrkonsolen. Tryck på STOP-knappen vid pågående drift innan styrkonsolen tas bort. Lyft upp styrkonsolen (1) baktill med ett lätt ryck och ta bort den ur robotgräsklipparen. Den förblir ansluten till maskinen med en spiralkabel.


  • Aktivera undermenyn ”Manuell klippning” i menyn ”Mer”
  • Robotgräsklipparen flyttas och styrs med styrkorset. 2 hastigheter står till förfogande för körning framåt: långsamt med ett lätt knapptryck, snabbt med ett hårt knapptryck. Se alltid till att fötterna befinner sig på ett säkert avstånd från klippaggregatet innan kniven kopplas in – gå alltid efter robotgräsklipparen.
  • Tryck på OK-knappen med den högra tummen och håll den intryckt, och tryck sedan på klippknappen med den vänstra tummen och håll den intryckt, och släpp OK-knappen för inkoppling av kniven.
  • Kniven roterar, så länge som klippknappen hålls intryckt.
  • Tryck på klippknappen med den vänstra tummen och håll den intryckt, och aktivera styrkorset med den högra handen vid manuell klippning.
  • Släpp klippknappen för att koppla från kniven.
  • Sätt i styrkonsolen. Stuva undan spiralkabeln (1) i facket. Tippa styrkonsolen lite bakåt, för in hållarklackarna (2) i kåpans urtag (3), tryck sedan ned styrkonsolen framtill och låt den snäppa in.


  • Ladda batteriet efter den manuella klippningen.

Om STIHL