Stötsensorn aktiveras inte när iMOW® robotgräsklipparen stöter emot ett hinder. Vad kan jag göra?

Senast ändrad:
2021-04-07

Möjlig orsak:

  • Lågt hinder (under 8 cm)
  • Hindret sitter inte fast i marken

Åtgärd:

  • Ta bort hindret eller avgränsa det med en spärrad yta

Om STIHL