iMOW® robotgräsklipparen klipper inte efter aktivering av kommandot ”Starta klippningen” resp. ”Starta klippning tidsfördröjd”. Vad kan jag göra?

Senast ändrad:
2021-04-07

Möjlig orsak:

  • Batteriladdningen inte tillräcklig
  • Regn upptäckt
  • Luckan är inte stängd eller saknas
  • Meddelandet är aktivt
  • Anrop har aktiverats på dockningsstationen

Åtgärd:

  • Ladda batteriet
  • Ställ in regnsensorn
  • Stäng luckan
  • Åtgärda den visade störningen och bekräfta meddelandet med ”OK”
  • Avsluta anrop resp. utför kommandot på nytt efter dockningen

Om STIHL