iMOW® robotgräsklipparen dockar inte automatiskt i dockningsstationen. Vad kan jag göra?

Senast ändrad:
2021-04-14

1. Åtgärda ojämnheter i dockningsstationens infartsområde

  • Åtgärda ojämnheter i infartsområdet vid behov.

 

2. Kontrollera dockningsstationens position

  • Dockningsstationen får som mest luta 8 cm bakåt och 2 cm framåt.
  • Se till att fästpinnarna inte slås ned för långt i marken. Detta skulle kunna göra så att dockningsstationen hamnar snett.

 

3. Rengör smutsiga drivhjul, laddningskontakter och bottenplattan

  • Rengör drivhjulen på iMOW® robotgräsklipparen och dockningsstationens bottenplatta.
  • Rengör dockningsstationens laddningskontakter och anslutningskontakterna på iMOW®.

 

4. Korta av begränsningsslingans ändar

  • Korta av begränsningsslingan enligt beskrivningen och placera ut den utan extra längd – rulla inte upp de utstående ändarna.

 

5. Kontrollera anslutningarna

  • Kontrollera alla dockningsstationens anslutningar och kablar. Rengör även begränsningsslingan under dockningsstationen vid behov.

 

6. Ta bort störningskällorna

  • Ta bort möjliga störningskällor, t.ex. metaller, järnoxid eller magnetiska och elektriskt ledande material eller upprullade rester av begränsningsslingan.

Om STIHL