iMOW® robotgräsklipparen dockar inte automatiskt i dockningsstationen. Vad kan jag göra?

Senast ändrad:
2021-04-07

Möjliga orsaker:

  • Ojämnheter i dockningsstationens infartsområde
  • Smutsiga drivhjul resp. smutsig bottenplatta
  • Begränsningsslingan har placerats ut felaktigt vid dockningsstationen
  • Begränsningsslingans ändar har inte kortats

Åtgärd:

  • Åtgärda ojämnheter i infartsområdet
  • Rengör drivhjulen och dockningsstationens bottenplatta
  • Placera ut begränsningsslingan på nytt – se till att den placeras ut rätt vid dockningsstationen
  • Korta av begränsningsslingan enligt beskrivningen och placera ut den utan extra längd – rulla inte upp de utstående ändarna

 

 

Om STIHL