Vad måste jag göra vid en ”Störning” på iMOW® robotgräsklipparen?

Geändert am:
2020-07-08
FAQ
Troubleshooting

Efter att du har återställt störningen på iMOW® robotgräsklipparens display kan iMOW® fortsätta klippningen igen. Störningar har prioriteten ”Medel” och kräver en åtgärd av användaren.