Vad måste jag göra vid en ”Rekommendation” på statusmenyn?

Senast ändrad:
2021-04-07

iMOW® robotgräsklipparen kan fortfarande tas i bruk – den automatiska driften fortsätter. Rekommendationer har prioriteten ”Låg” eller ”Info” – de visas växelvis på statusmenyn med texten ”iMOW® klar för drift”.

Om STIHL