Vad måste jag göra vid en ”Rekommendation” på statusmenyn?

Ändrad på:
2020-07-08
FAQ
Troubleshooting

iMOW® robotgräsklipparen kan fortfarande tas i bruk – den automatiska driften fortsätter. Rekommendationer har prioriteten ”Låg” eller ”Info” – de visas växelvis på statusmenyn med texten ”iMOW® klar för drift”.