Vad måste jag göra vid en ”Rekommendation” på statusmenyn?

Geändert am:
2019-10-07
FAQ
Troubleshooting

iMOW® robotgräsklipparen kan fortfarande tas i bruk – den automatiska driften fortsätter. Rekommendationer har prioriteten ”Låg” eller ”Info” – de visas växelvis på statusmenyn med texten ”iMOW® klar för drift”.