Hur sluthanterar jag en iMOW®?

Senast ändrad:
2021-04-07

Kontakta en återvinningsstation eller en STIHL servande fackhandel för mer information om hur avfallsprodukter ska sluthanteras på bästa sätt.
Batteriet får inte sluthanteras tillsammans med maskinen.

Om STIHL