Får kniven slipas?

Senast ändrad:
2021-11-08

Kniven får inte slipas. Vi rekommenderar att en slö kniv alltid byts ut mot en ny. Bara nya knivar är balanserade med den precision som krävs och kan garantera att maskinen fungerar som den ska och att den inte bullrar.

Kniven är avsedd för en livslängd på max. 200 timmar. Regelbundet underhåll och rengöring skyddar maskinen mot skador och förlänger livslängden.

I det följande finns en anvisning om hur du byter kniven.

Demontera kniven:


  • Tryck in båda klackarna (1) på knivtallriken med en hand och håll dem så. Skruva loss fixeringsmuttern (2) med den andra handen. Ta bort kniven tillsammans med fixeringsmuttern.

Montera kniven:

Beakta följande information innan du monterar kniven:

  • Risk för personskador! Kontrollera kniven beträffande skador före monteringen. Kniven måste bytas ut om den har synliga hack, sprickor, eller när den är utsliten.
  • Även knivtallriken och fixeringsmuttern måste bytas ut om de är skadade (t.ex. avbrutna, utslitna). Dessutom måste fixeringsmuttern snäppa in ordentligt i knivtallriken.
  • Rengör kniven, knivtallriken och fixeringsmuttern före monteringen.


  • RMI 4/ RMI 5: Placera kniven (1) och fixeringsmuttern (2) på medbringarbrickan (3) som bilden visar. Kontrollera läget på hållarklackarna (4) i kniven.
  • RMI 6: Placera kniven (1) på knivtallriken (2) som bilden visar. Kontrollera läget på hållarklackarna (3) i kniven.

  • Skruva fast fixeringsmuttern (1) till anslag. Under åtdragningen hörs flera klickljud. Kontrollera att kniven sitter fast ordentligt med ett försiktigt ryck.
  • Bekräfta knivbytet i menyn ”Service”, efter monteringen av en ny kniv. Bekräfta att en ny kniv har monterats med OK. Räknaren återställs.

 

Om STIHL